ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α.Τ.Ξ.Ε.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α.Τ.Ξ.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 10.00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq με ΘΕΜΑ :Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας Όποιος εκ των Μετόχων θέλει να μετάσχει…