ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ

Προς τους μετόχους της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ, Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί  στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 ,ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλ. διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 Απαλλαγή μελών διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από…