ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ

Προς τους μετόχους της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ, Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί  στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 ,ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλ. διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 Απαλλαγή μελών διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ Κ. ΜΑΡΙΟ ΤΡΙΒΙΖΑ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΕΧΗ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΕΧΗ Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.30μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq με θέμα: ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση για την πρόσκληση σε  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Μ.ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ με θέματα Ημερήσιας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ

Κέρκυρα 6/10/2022 Προς τους μετόχους της ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ, Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΤΞΕ σας προσκαλεί στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων που θα πραγματοποιηθεί  στις 27 Οκτωβρίου,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλ.διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 Απαλλαγή μελών διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α.Τ.Ξ.Ε.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α.Τ.Ξ.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 10.00 μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://meet.google.com/csb-ixgq-fpq με ΘΕΜΑ :Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας Όποιος εκ των Μετόχων θέλει να μετάσχει…